Jdi na obsah Jdi na menu
 


Něco málo o runách I.

Při zápisu kompletní sady run se používá dělení na tři skupiny po osmi runách. Tyto skupiny se též nazývají rodiny nebo Aettir (množné číslo, jedna skupina je Aett) a každá je zasvěcena jednomu či více bohům

První Aett je zasvěcen božským dvojčatům Freyovi a Freye z rodu Valů, kteří mají na starosti zejména úrodu (plodnost) a živou přírodu vůbec. Tyto runy se vyjadřují k aktivitě či práci. Subjekt.

 

  1. FEHU (Dobytek)

K runě má vztah

Strom:  Bez
Léčivá rostlina: Kopřiva
Živel: oheň

 

Dobytek byl pro staré národy symbolem bohatství, které je možno vzít a odnést. Používal se jako platidlo i jako zdroj potravy - tedy hovoří o majetku a schopnosti nakládat s ním. Tento majetek je možné získat jak prací, tak díky náhodě, třeba výhrou, kterou runa někdy předpovídá. Zároveň je otázkou - nakládáme se svým vlastnictvím (hmotným i duševním) správně? Dokážeme jej nejen získat, ale také se o něj rozdělit?

Nemocným Fehu dává naději na brzké uzdravení. Lidé, kteří ochořeli, se v minulosti často ukládali do chléva mezi ustájená hospodářská zvířata, kde bývalo tepleji než v domě.
Nepříjemnou událostí, kterou tato runa někdy předvídá, je požár. V dnešní době můžeme mluvit spíše o nehodě způsobené nedbalostí, před kterou nás runa varuje.


 

 

2) URUZ (Aurochs)

K runě má vztah

Strom: Bříza
Léčivá rostlina: Mech močálový
Živel: země

 

Aurochs bylo vlastně pratur, silné a mocné zvíře, těžko ulovitelné ( Zubr evropský) vyhubený v 17. století, byl znám zejména pro svou sílu a zarputilost, s níž překonával překážky. Tato runa tedy symbolizuje úsilí, které je potřeba něčemu věnovat - zároveň naznačuje, že máme dostatek sil k dosažení cíle. Možná nám chybí trpělivost a tak se zdá, že se něco nedaří. Není to ale pravda.

Velkou sílu (moc) je ale třeba mít stále pod myšlenkovou kontrolou. Je vhodné ještě jednou přezkoumat důvody, které nás vedou k danému jednání. Jsme vůči sobě čestní? Stojíme skutečně o cíl svého úsilí? Nebude vynaložená námaha zbytečná? Nezneužíváme svou moc?

 

3) THURISAZ (Obr)

K  runě má vztah

Strom: Dub
Léčivá rostlina: Česnek zahradní
Živel: oheň

 

Obři jsou bytosti většinou nepřátelské k bohům a lidem, runa proto znamená sílu působící proti člověku. Mezi obry byl ale i moudrý Mimir, a proto tato runa znamená i meditaci, studium, sebedisciplínu. Též poskytuje ochranu před neznámem a dokáže vytvořit ochranný štít.

Trní je odolné a nepříjemné každému tvoru, který se do něj zaplete. Z toho důvodu bylo často jako pasivní ochranný prostředek vysazováno kolem posvátných nebo magických míst. V tomto významu lze tedy říci, že se máme připravit na případné nezvané hosty nebo neočekávané události. Runa obvykle předpovídá bolestnou zkušenost. V této souvislosti se též můžeme ptát: Nejsem někomu, možná zaslouženě, "trnem v oku"?

Tato runa je zároveň spojována s Ódinovým synem Thorem, kterého známe zejména díky hromovému kladivu Mjolnir, jímž vládne. Tento Ás je výborným válečníkem, svou silou udržuje světový pořádek, ale zároveň je velice prchlivý. Runa Thuriaz také může předpovídat dobrou zprávu nebo nutnost rychle se rozhodnout v důležité záležitosti.


 

 

4) ANSUZ (Odin)

K runě má vztah

Strom: Jasan
Léčivá rostlina: Muchomůrka
Živel: vzduch

 

Runa je znamením Ódina -  mocného boha, který vládne jak silou, tak svou modrostí a znalostmi. Proto je to runa moudrých rozhodnutí, úspěchu, pomoci při věštění i magii.

Odin neustále touží po vědění, mnohdy za něj platí vysokou cenu - aby se mohl napít ze studny znalostí, obětoval vlastní oko, aby získal tajemství run, visel devět dní na jasanu světa Yggdrassilu. Ódin je nejvyšším severským bohem, ale mnozí mu vytýkají, že nevládne spravedlivě a nadržuje svým oblíbencům.

Runa Ansuz symbolizuje vědění (hlavně šamanské a magické), znalosti a chytrost při jejich užívání. Vypovídá o síle osobnosti a schopnosti přesvědčit okolí. Negativním aspektem této runy je ale zneužívání znalostí k osobnímu prospěchu na úkor druhých.

 

5) RAIDHO (Jízda, cesta)

K  runě má vztah

Strom: Dub
Léčivá rostlina:Pelyněk
Živel: vzduch

 

Cesta vždy symbolizuje změnu prostředí nebo návyků. V minulosti se cestovalo zejména za obchodem a proto můžeme říci, že runa předpovídá nalezení správného směru a vykročení tam, kde nás čeká zisk - finanční nebo duchovní, záleží na souvislostech.

V duchovní oblasti půjde zejména o výměnu informací. Dalším významem této runy je sex, opisovaný seveřany jako jízda místností. Tento výklad je naprosto logický - sexuálním spojením většinou něco získáme, ať už pocit uspokojení nebo konečné "ano" milované bytosti. Runa nám tedy doporučuje neváhat a "jít do toho".

 

6) KAUNAZ (Pochodeň)

K  runě má vztah

Strom: Borovice
Léčivá rostlina:Blatouch močálový
Živel: oheň

 

Pochodeň (či louč) byla dlouhá staletí jediným bezpečným zdrojem světla ve většině domácností. Runa Kaunaz ve výkladu často znamená nemoc, zdravotní obtíže - tam, kde jsou nemocní, se za nocí svítívá kvůli péči o ně.

Však v jiném významu, Kaunaz také značí duchovní světlo, kreativnost, osvícení, inspiraci, pomoc při studiu, náhlé poznání přicházející z nečekaného směru.

Kaunaz je jedna ze základních run, jejímž protikladem je Iso, led. Značí božský oheň, původní a nespoutaný, který vnáší do ledových plání jas a dává tak vzniknout tomuto světu. Člověk si tento oheň nese v podobě pochodně, která též symbolizuje vnitřní světlo, božský oheň uložený v každém člověku. Do chmurné nejistoty, temnoty problémů, vcházíme s planoucí pochodní, stíny ustupují jasu plamene a my docházíme k vhodnému a tvořivému řešení.

 

7) GEBO (Dar)

K  runě má vztah

Strom: Jasan a Jilm
Léčivá rostlina:Maceška
Živel: vzduch

 

Dar je odedávna aktem velkorysosti, ale také spojení, smlouvy. Dárce, který obětuje něco svého ve prospěch obdarovaného, si jej zavazuje a obvykle předpokládá, že dar nezůstane neoplacen. Runa Gebo je předzvěstí obchodních smluv, partnerských (manželských) vztahů nebo přátelství.

Následkem zvyku, podle kterého obdarovaný musí dar oplatit stejně nebo více hodnotným, docházelo v minulosti ke spojování rodů manželským svazkem, aby se předešlo postupnému chudnutí díky neustále rostoucí hodnotě vyměňovaných darů. Jistým druhem daru je i služba, pomoc v nesnázích, kterou může runa Gebo slibovat, popřípadě nás k ní vybízet.

 

8) WUNJO (Sláva)

K runě má vztah

Strom: Jasan
Léčivá rostlina:Len
Živel: vzduch

 

Dosáhneme-li nějakého cíle, je to dobrý důvod k oslavě. Sdílená radost se násobí a po požití dobrého nápoje je pocit štěstí, harmonie a soudržnosti ještě silnější. Severská mytologie popisuje Ódinovo sídlo, Vallhalu, jako místo, kde se hrdinové-bojovníci, které přinášejí Valkýry na okřídlených koních přímo z bitev, ve kterých padli, celé dny cvičí v boji, aby pak večer mohli (poté, co jim Ódin vyléčí utržená zranění) hodovat a pít v nekonečných oslavách.

Po dlouhé oslavě v našem světě je ovšem pocit radosti zatlačen do pozadí, většinou únavou a nevolností. Runa Wunjo může předpovídat úspěch v současném konání a radost z něj, ale také to, že úkol, který si nabíráme, je pro nás příliš velký a nebudeme jej schopni splnit. Také varuje před nemírným užíváním omamných látek.